Головна WRF SWAN GFS 1.00 Hydro
 

 

WRF (Weather Research & Forecasting Model)

(Домашня сторiнка WRF : http://www.wrf-model.org/index.php)

Модель WRF (Weather Research and Forecasting Model) є мезомасштабною чисельною прогностичною системою, розробленою як для застосування в оперативнiй практицi, так i для дослiдження атмосферних процесiв. Модель включає тривимiрну варiацiйну систему асимiляцiї даних (3DVAR). Програмна архiтектура моделi дозволяє проведення паралельних обчислень та передбачає подальше розширення системи. WRF придатна для широкого спектру застосування: масштаби атмосферних процесiв сягають вiд декiлькох метрiв до тисяч кiлометрiв.

WRF була створена зусиллями наукового об'єднання, куди входять провiднi науково-дослiднi центри США: Нацiональний центр атмосферних дослiджень (NCAR), Нацiональне управлiння океанiчних та атмосферних дослiджень, Нацiональний центр передбачення стану навколишнього середовища (NCEP), Лабораторiя систем прогнозу (FSL), Погодне бюро вiйськово-повiтряних сил США (AFWA), Вiйськово-морська науково-дослiдна лабораторiя США, Унiверситет штату Оклахома, Федеральна авiацiйна адмiнiстрацiя США (FAA) та ряд iнших наукових установ. Модель надає дослiдникам можливiсть здiйснювати розрахунки для реальних та iдеалiзованих атмосферних процесiв. Гнучкiсть та обчислювальна ефективнiсть WRF забезпечують оперативнiсть прогнозування одночасно з використанням останнiх досягнень у фiзицi, чисельних методах та методах асмiляцiї даних.

Швидко зростає кiлькiсть нових користувачiв WRF. NCAR здiйснює рiзнобiчну пiдтримку WRF, зокрема, щороку проводить науковi симпозiуми та семiнари, що присвяченi проблемам та питанням, пов'язаним з експлуатацiєю та вдосконаленням моделi. Поточна експлуатацiя WRF здiйснюється у Нацiональному центрi передбачення стану навколишнього середовища США (NCEP).

В УкрГМI розрахунки за рiзними версiями моделi WRF регулярно проводяться з 2008 року 4 рази на добу. Деякi результати розрахункiв наведенi у роздiлi меню "WRF".

Результати розрахункiв використовуються для оперативного забезпечення прогнозу погоди, а також для наукових та освiтнiх потреб.

SWAN (Simulating WAves Nearshore)

(Домашня сторiнка SWAN: http://swanmodel.sf.net/)

Модель для розрахункiв параметрiв хвилювання водної поверхнi SWAN представляє третє поколiння моделей, що розробляються у Дельфiйському Технологiчному Унiверситетi (Delft University of Technology) у Нiдерландах. Вона призначена для прогнозу параметрiв хвиль (висота, напрям, перiод) переважно у прибережних водах та водоймах на суходолi. Короткий огляд моделi можна знайти тут: "Features of SWAN".

Модель SWAN розробляється за пiдтримки Office of Naval Research (USA) та Rijkswaterstaat (as part of the Ministry of Transport, Public Works and Water Management, The Netherlands).

В УкрГМI модель SWAN реалiзовано у Морському вiддiленнi iнституту (Севастополь - Київ). Деякi результати розрахункiв наведенi у роздiлi меню "SWAN". З 2010 року модель працює в оперативному режимi з метою прогнозування небезпечних ситуацiй у Чорноморсько - Азовському басейнi.

GFS (Global Forecast System)

(Домашня сторiнка GFS: Global Forecast System - GFS)

GFS – глобальна чисельна модель прогнозу погоди, що створена та експлуатується Національною адміністрацією з дослідження океанів та атмосфери США (NOAA). Перша версія GFS з’явилася у 1988 році в Національному центрі передбачення стану навколишнього середовища США (NCEP) як частина Глобальної системи асиміляції даних (GDAS) та прогнозу з метою покращення глобального прогнозу та прогнозу синоптичних систем довгохвильового характеру.

GFS є спектральною, гідростатичною моделлю, остання версія якої (липень 2010 р.) має 91 рівень по вертикалі і використовує сигма-систему координат. Крок по горизонталі становить приблизно 27 км, а завчасність прогнозу — 384 години, з яких перші 192 год. високої часової дискретизації.

Незважаючи на свій (як для оперативної моделі) поважний вік, GFS була і залишається однією із двох найкращих у світі глобальних моделей прогнозу погоди (іншою є європейська ECMWF Integrated Forecast System) . Модель увесь час розвивається, збільшується число прогнозованих метеорологічних величин, підвищується якість самих прогнозів, вдосконалюються її експлуатаційні характеристики. Наразі у Сполучених Штатах Америки експлуатується ціла низка версій цієї моделі, котрі відрізняються між собою роздільною здатністю та фізичними схемами.

GFS є єдиною у світі глобальною прогностичною моделлю, більшість вихідних даних якої є у вільному доступі в інтернеті (це регламентовано законодавством США) та становлять основу для діяльності численних недержавних компаній, які займаються прогнозами погоди.

В УкрГМI розрахунки за моделлю GFS не проводяться. Це надзвичайно велика та складна система. Але результати GFS є у вiльному доступi, вони широко використовуються для задання начальних та граничних умов регiональних моделей. Деякi з цих результатiв представленi у роздiлi головного меню "GFS".

 

 
  Київ, УкрГМI, 2018