••• Регiональна метеорологiчна модель WRF-NMM v.3.3.1 •••
 
Головна Опис Таблицi Графiки Карти Данi
 

WRF-NMM v.3.3.1
WRF-NMM v.3.3.1

На сторiнцi наведено деякi вiдомостi про реалiзацiю моделi WRF-NMM v.3.3.1 в Українському науково - дослiдному гiдромете- орологiчному iнститутi (УкрНДГМI), а саме:

-Апаратне та програмне забезпечення;

-Параметри компiляцiї;

-Розрахункова область та деякi iншi параметри моделi.

Для iлюстрацiї роботи моделi наведено результати деталi- зованого по територiї прогнозу погоди у виглядi карт, графiкiв та таблиць.

Про реалiзацiю моделi WRF-NMM v.3.3.1 в УкрНДГМI

(Домашня сторiнка WRF : http://www.wrf-model.org/index.php)


-Апаратне та програмне забезпечення

-Апаратне забезпечення -

x86_64, 12 процесорiв Intel Xeon X5660, 24 Гб оперативної пам'ятi, дисковий масив Raid5 об'ємом 6 Тб.

-Операцiйна система - CentOS 6.2

-Компiлятори, що встановленi на платформi (на додаток до системних gcc та gfortran): Intel Fortran,C/C++ v.9,10, G95 Fortran, Open64 Fortran,C/C++.

-Пiдтримка мультипроцесорних обчислень - бiблiотека OpenMPI

-Параметри компiляцiї

Для компiляцiї моделi WRF-NMM v.3.3.1 використовувалися компiлятори Intel ifort+icc v.9.0.

Для постмодельної обробки даних використовується програмний засiб UPP v.1.0. Cкрипти, що здiйснюють функцiонування комплексу WRF-NMM у цiлому, веб-ресурс та програми побудови карт для веб-ресурсу - розробки УкрНДГМI.

-Розрахункова область та деякi iншi параметри моделi

Розрахункова область (Arakawa rotated E-grid):

e_we = 179
e_sn = 298
dx = 0.0876 (~12 км)
dy = 0.0750 (~12 км) 
ref_lat = 50.50
ref_lon = 31.50

Територiя, що входить до області відображення.


Увага! В УкрНДГМI модель WRF-NMM використовується у дослiдницьких цiлях. Зараз вона проходить етап налаштування та адаптацiї. Карти та iншi матерiали, що наведенi на сторiнцi, мають iлюстративний характер, хоч i стосуються поточної метеорологiчної ситуацiї.

WRF-NMM v.3.3.1
WRF-NMM v.3.3.1