••• Регiональна метеорологiчна модель WRF-ARW v.3.3.1 •••
 
Головна Опис Таблицi Графiки Карти Данi
 

WRF-ARW v.3.3.1
WRF-ARW v.3.3.1

На сторiнцi наведено деякi вiдомостi про реалiзацiю моделi WRF v.3.3.1 в Українському науково - дослiдному гiдромете- орологiчному iнститутi (УкрНДГМI), а саме:

-Апаратне та програмне забезпечення;

-Параметри компiляцiї;

-Розрахункова область та деякi iншi параметри моделi.

Для iлюстрацiї роботи моделi наведено результати деталi- зованого по територiї прогнозу погоди у виглядi карт, графiкiв та таблиць.

Про реалiзацiю моделi WRF-ARW v.3.3.1 в УкрНДГМI

(Домашня сторiнка WRF : http://www.wrf-model.org/index.php)


-Апаратне та програмне забезпечення

-Апаратне забезпечення - x86_64, 12 процесорiв Intel Xeon X5660, 24 Гб оперативної пам'ятi, дисковий масив Raid5 об'ємом 6 Тб.

-Операцiйна система - CentOS v.6.2.

-Компiлятори, що встановленi на платформi (на додаток до системних gcc та gfortran): Intel Fortran,C/C++ v.9,10, G95 Fortran, Open64 Fortran,C/C++.

-Пiдтримка мультипроцесорних обчислень - бiблiотека OpenMPI.

-Параметри компiляцiї

Для компiляцiї моделi WRF v.3.3.1 використовувалися компiлятори Intel ifort+icc v.10.0.

Програмна система попередньої обробки вхiдних даних WPS v.3.3.1 також була вiдкомпiльована iз застосуванням компiляторiв Intel.

Для постмодельної обробки даних використовується програмний засiб ARWPost, скрипти, що здiйснюють функцiонування комплексу WRF у цiлому. веб-ресурс та програми побудови карт для веб-ресурсу - розробки УкрНДГМI.

-Розрахункова область та деякi iншi параметри моделi

Розрахункова область - 230 х 180 вузлiв, кроки - по 15 км.

Координати центральної точки - широта - 48.40, довгота - 31.20 градусiв.

Конiчна проекцiя Ламберта, паралелi перетину - 52.50 та 44.50 градусiв.

Територiя, що входить до розрахункової схеми.


Увага! В УкрНДГМI модель WRF використовується у дослiдницьких цiлях. Зараз вона проходить етап налаштування та адаптацiї. Карти та iншi матерiали, що наведенi на сторiнцi, мають iлюстративний характер, хоч i стосуються поточної метеорологiчної ситуацiї.

WRF-ARW v.3.3.1
WRF-ARW v.3.3.1