••• Регiональна метеорологiчна модель WRF-ARW v.2.2.1 •••
 
Головна Опис Таблицi Графiки Карти Данi
 

WRF-ARW v.2.2.1
WRF-ARW v.2.2.1

На сторiнцi наведено деякi вiдомостi про реалiзацiю моделi WRF v.2.2.1 в Українському науково - дослiдному гiдромете- орологiчному iнститутi (УкрНДГМI), а саме:

-Апаратне та програмне забезпечення;

-Параметри компiляцiї;

-Розрахункова область та деякi iншi параметри моделi.

Для iлюстрацiї роботи моделi наведено результати деталi- зованого по територiї прогнозу погоди у виглядi карт, графiкiв та таблиць.

Про реалiзацiю моделi WRF v.2.2.1 в УкрНДГМI

(Домашня сторiнка WRF : http://www.wrf-model.org/index.php)


-Апаратне та програмне забезпечення

-Апаратне забезпечення - SGI Altix 4700, IA64, 48 процесорiв Intel Itanium 2 1.6 ГГц, 96 Гб оперативної пам'ятi, дисковий масив Raid5 об'ємом 6 Тб.

-Операцiйна система - Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 2.

-Компiлятори, що встановленi на платформi (на додаток до системних gcc та gfortran): Intel Fortran,C/C++ v.9,10, G95 Fortran, Open64 Fortran,C/C++.

-Пiдтримка мультипроцесорних обчислень - бiблiотека SGI MPI, що входить до складу пакету програмного забезпечення SGI ProPack for Linux.

-Параметри компiляцiї

Для компiляцiї моделi WRF v.2.2.1 використовувалися компiлятори Intel ifort+icc v.10.0. З меню конфiгурацiйного скрипта було обрано пункт : "Linux SGI Altix, ifort compiler with icc 10.x dmpar"

Програмна система попередньої обробки вхiдних даних WPS v.2.2.1 також була вiдкомпiльована iз застосуванням компiляторiв Intel.

Для постмодельної обробки даних використовується програмний засiб ARWPost, скрипти, що здiйснюють функцiонування комплексу WRF у цiлому. веб-ресурс та програми побудови карт для веб-ресурсу - розробки УкрНДГМI.

-Розрахункова область та деякi iншi параметри моделi

Розрахункова область - 98 х 70 вузлiв, кроки - по 30 км.

Координати центральної точки - широта - 48.50, довгота - 31.11 градусiв.

Конiчна проекцiя Ламберта, паралелi перетину - 52.50 та 44.50 градусiв.

Територiя, що входить до розрахункової схеми.


Увага! В УкрНДГМI модель WRF використовується у дослiдницьких цiлях. Зараз вона проходить етап налаштування та адаптацiї. Карти та iншi матерiали, що наведенi на сторiнцi, мають iлюстративний характер, хоч i стосуються поточної метеорологiчної ситуацiї.

WRF-ARW v.2.2.1
WRF-ARW v.2.2.1