••• SWAN-Simulating WAves Nearshore •••
 
Головна Опис Карти
 

SWAN
SWAN

На сторiнцi наведено деякi вiдомостi про реалiзацiю моделi SWAN у Морському відділенні Українського науково - дослiд- ного гiдрометеорологiчного iн- ституту (УкрНДГМI, Севастополь - Київ), а саме:

-Апаратне та програмне забезпечення;

-Параметри компiляцiї;

-Розрахункова область та деякi iншi параметри моделi.

Для iлюстрацiї роботи моделi наведено результати прогнозу висоти та періоду хвиль у Чорноморсько-Азовському та (окремо) Азовському басейнах.

Про реалiзацiю моделi SWAN у Морському відділенні УкрНДГМI

(Домашня сторiнка SWAN : http://www.wldelft.nl/soft/swan/)


-Апаратне та програмне забезпечення

-Апаратне забезпечення - x86_64, 12 процесорiв Intel Xeon X5660, 24 Гб оперативної пам'ятi, дисковий масив Raid5 об'ємом 6 Тб.

-Операцiйна система - CentOS v.6.2.

-Компiлятори, що встановленi на платформi (на додаток до системних gcc та gfortran): Intel Fortran,C/C++ v.9,10, G95 Fortran, Open64 Fortran,C/C++.

-Пiдтримка мультипроцесорних обчислень - бiблiотеки OpenMPI, Intel MPI.

-Параметри компiляцiї

Для компiляцiї моделi SWAN використовувався компiлятор Intel ifort.

Для забезпечення функцiонування комплексу NMM-SWAN у цiлому використовуються програмнi засоби розробки Морського вiддiлення УкрНДГМI. Веб-ресурс та програми побудови карт для веб-ресурсу - розробки УкрНДГМI.

-Розрахункова область та деякi iншi параметри моделi

Головна розрахункова область (Азово-Чорноморський басейн) - 246 х 160 вузлiв, кроки - по 5 км.

Вкладена розрахункова область (Азовське море, Керченська протока i пiвнiчно - схiдний шельф Чорного моря) - 246 х 205 вузлiв, кроки - 1.5 км.

Увага! В УкрНДГМI модель SWAN використовується у дослiдницьких цiлях. Зараз вона проходить етап налаштування та адаптацiї. Карти та iншi матерiали, що наведенi на сторiнцi, мають iлюстративний характер, хоч i стосуються поточної метеорологiчної ситуацiї.

SWAN
SWAN