••• Регiональні метеорологiчні моделі в УкрНДГМІ •••
 
Головна WRF-ARW v.3.3.1 WRF-NMM v.3.3.1 WRF-ARW v.2.2.1 SWAN Глобальнi данi
 

WRF-ARW та ETA
WRF-ARW та ETA

На сторiнцi наведено деякi результати застосування регіональних метеорологічних моделей в Українському науково-дослiдному гiдрометеорологiчному iнститутi (УкрНДГМI) для деталiзацiї короткострокового прогнозу погоди в Українi.


Для iлюстрацiї роботи моделей наведено результати деталiзованого по територiї прогнозу погоди на 4-5 діб у виглядi карт, графiкiв та таблиць.


Розклад оновлення прогностичних даних (орiєнтовний).


Довгостроковий прогноз погоди УкрНДГМI

Про модель WRF (Weather Research & Forecasting Model)

(Домашня сторiнка WRF : http://www.wrf-model.org/index.php)


Модель WRF (Weather Research and Forecasting Model) є мезомасштабною чисельною прогностичною системою, розробленою як для застосування в оперативнiй практицi, так i для дослiдження атмосферних процесiв. Модель включає тривимiрну варiацiйну систему асимiляцiї даних (3DVAR). Програмна архiтектура моделi дозволяє проведення паралельних обчислень та передбачає подальше розширення системи. WRF придатна для широкого спектру застосування: масштаби атмосферних процесiв сягають вiд декiлькох метрiв до тисяч кiлометрiв.

WRF була створена зусиллями наукового об'єднання, куди входять провiднi науково-дослiднi центри США: Нацiональний центр атмосферних дослiджень (NCAR), Нацiональне управлiння океанiчних та атмосферних дослiджень, Нацiональний центр передбачення стану навколишнього середовища (NCEP), Лабораторiя систем прогнозу (FSL), Погодне бюро вiйськово-повiтряних сил США (AFWA), Вiйськово-морська науково-дослiдна лабораторiя США, Унiверситет штату Оклахома, Федеральна авiацiйна адмiнiстрацiя США (FAA) та ряд iнших наукових установ. Модель надає дослiдникам можливiсть здiйснювати розрахунки для реальних та iдеалiзованих атмосферних процесiв. Гнучкiсть та обчислювальна ефективнiсть WRF забезпечують оперативнiсть прогнозування одночасно з використанням останнiх досягнень у фiзицi, чисельних методах та методах асмiляцiї даних.

Швидко зростає кiлькiсть нових користувачiв WRF. NCAR здiйснює рiзнобiчну пiдтримку WRF, зокрема, щороку проводить науковi симпозiуми та семiнари, що присвяченi проблемам та питанням, пов'язаним з експлуатацiєю та вдосконаленням моделi. Поточна експлуатацiя WRF здiйснюється у Нацiональному центрi передбачення стану навколишнього середовища США (NCEP).


Увага! В УкрНДГМI модель WRF використовується у дослiдницьких цiлях. Зараз вона проходить етап налаштування та адаптацiї. Карти та iншi матерiали, що наведенi на сторiнках, мають iлюстративний характер, хоч i стосуються поточної метеорологiчної ситуацiї.

WRF-ARW та ETA
WRF-ARW та ETA